Destination FiskaiBerg – Tillgängligt fiske för fler

Destination FiskaiBerg – Tillgängligt fiske för fler

Destination FiskaiBerg, “Ett tillgängligt fiske för fler” har de senaste åren satsat stort på barn och ungdomsverksamhet samt att tillgänglighetsgöra fiske för personer som har svårt att ta sig ut för att fiska och uppleva naturen. Under de senaste tre åren har vi byggt upp ett stort antal tillgängliga fiskeplatser runt om i kommunen.
Idag har vi 20 tillgängliga fiskeplatser allt från en brygga till vägar och landgångar runt sjöar och vattendrag med grillplatser, vindskydd och dass.
Mer info om tillgängliga fiskeplatser för fler finns på www.fiskaiberg.se

Destination FISKAIBERG- Tillgängligt fiske för fler har under 2019-22 satsat åtta (8) miljoner kronor på
– en heltids anställd fiskeutvecklare
– 20 st tillgängliga fiskeplatser för personer med rörelsesvårigheter, barn och ungdomar.
– utbildning av 20 st fiskeguider/värdar, värdskap och tillsyn
– paketerade upplevelseresor “Boka fiskaiBerg”
– marknadsföring, digitala medier och TV produktion
– skyltning av stigar, leder, sjöar, tjärnar och vattendrag
– tillverkning av vindskydd, dass, bord och informationstavlor
– byggt upp en bemannad informationscentral i Rätan- FiskeByrån-Porten till Jämtland
Mer information hittar du på www.fiskaiberg.se

Dessutom har gjort ett stort antal TV program med Johan Broman Fiskedestination.se som du hittar på https://fiskaiberg.se/filmgalleri/

Destination FISKAIBERG ligger mitt i Sverige i Jämtländska Bergs kommun. Kommunen har en befolkningsmängd på drygt 7000 personer. Centralorten Svenstavik ligger vid Storsjön ca 7 mil sydväst om Östersund. Inom kommunens gränser ligger fjällen Helags och Oviksfjällen med kända turistorter som Klövsjö, Åsarna, Storhogna, Ljungdalen, Gräftåvallen, Bydalen och Höglekardalen.
Bergs kommun omfattar 610 000 hektar mark och vatten och har ett mycket varierat fiskeutbud från fjällfiske till ström- och sjöfiske i både fjäll och skogsland.

FiskaiBerg är ett större område där flera fiskeområden samverkar för att du som fiskare ska kunna fiska i flera av kommunens vatten på samma fiskekort.
FiskaiBergkortet erbjuder ett unikt fiskekort som förenklar vistelsen och fisket i Bergs kommun genom att ge tillgång till många vatten med varierat fiske i strömmar, bäckar, tjärnar och sjöar utan att behöva köpa olika fiskekort för respektive fiskevårdsområde.
FiskaiBergKortet finns att köpa på www. ifiske.se

Kontakta oss

Scroll to Top