Destination FiskaiBerg

Om oss

Destination FISKAIBERG ligger mitt i Sverige i Jämtländska Bergs kommun. Kommunen har en befolkningsmängd på drygt 7000 personer. Centralorten Svenstavik ligger vid Storsjön ca 7 mil sydväst om Östersund. Inom kommunens gränser ligger kända turistorter som Klövsjö, Åsarna och Ljungdalen.

Bergs kommun omfattar 610 000 hektar mark och vatten och har ett mycket varierat fiskeutbud från fjällfiske till ström- och sjöfiske i både fjäll och skogsland.
FiskaiBerg är ett större område där flera fiskeområden samverkar för att du som fiskare ska kunna fiska i flera av kommunens vatten på samma fiskekort.
FiskaiBergkortet erbjuder ett unikt fiskekort som förenklar vistelsen och fisket i Bergs kommun genom att ge tillgång till många vatten med varierat fiske i strömmar, bäckar, tjärnar och sjöar utan att behöva köpa olika fiskekort för respektive fiskevårdsområde.

Du behöver bara ett fiskekort till över 130 fiskevatten med en yta av 85 000 hektar stora fiskeområde i Bergs kommun. Detta är ett av landets största gränsöverskridande fiskekort med allt från från skogsfiske till fiske kalfjället (statens vatten).
FiskaiBergKortet finns att köpa på www.fiskekort.se och www. ifiske.se

Destination FISKAIBERG- Landets tillgängligaste fiskekommun 2022?
Vi satsar sex (6) miljoner kronor 2019-21 på
– heltids anställd fiskeutvecklare för samordning och genomförande
– tillgänglighets göra fiskeområden med nya fiskeplatser för för personer med funktionshinder. Sexton (16) anläggningar är målet och alla platser skall vara klara 2022.
– utbildning av fiskeguider/värdar, värdskap och tillsyn
– paketera fiskeresor
– marknadsföring, digitala medier och TV produktion
– skyltning av stigar, leder, sjöar, tjärnar och vattendrag
– tillverkning och uppsättning av fiskeinformationstavlor

Händer i fiskaiberg 2020-21
– Utbildningar av 20 st fiskeguider/värdar och tillsynskvinna/män
– Skyltning av fiskevatten (200 st) och informations tavlor
– Tillverkning och produktion av landgångar/bryggor, vindskydd, tavlor, skyltar och toaletter för 16 st tillgängliga fiskeplatser runt om i kommunen
– Tio (10) nya tillgängliga fiskeplatser anläggs
– Uppförande av camp Handlake i Handsjön med stugor och servicehus
– Strandgården Svanen i Hoverberg upprustas upp för boende, förtäring och guidningar.
– MABO fritid i Rätan bygger ut sin jakt och fiskebutik

Behöver du en guide/värd, boende eller information
– Per Nilsson i Handsjön, handsjonsfvof@gmail.com
– Jan-Ola Dillner i Klövsjö, info@aventyrokonferens.se
– Martin Bodin i Rätan, handlakevillage@hotmail.com
– Nicklas Öst i Hoverberg, nicke.ost@gmail.com
– Nicklas Johansson i Glen, glensfjallfiske@hotmail.com

Mer information hittar du på www.fiskaiberg.se
TV programmen med Johan Broman hittar du på Fiskedestination.se och YouTube/fiskaiberg

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top