Destination FiskaiBerg

Destination FISKAIBERG ligger mitt i Sverige i Jämtländska Bergs kommun. Kommunen har en befolkningsmängd på drygt 7000 personer. Centralorten Svenstavik ligger vid Storsjön ca 7 mil sydväst om Östersund. Inom kommunens gränser ligger kända turistorter som Klövsjö, Åsarna och Ljungdalen.

Bergs kommun omfattar 610 000 hektar mark och vatten och har ett mycket varierat fiskeutbud från fjällfiske till ström- och sjöfiske i både fjäll och skogsland.
FiskaiBerg är ett större område där flera fiskeområden samverkar för att du som fiskare ska kunna fiska i flera av kommunens vatten på samma fiskekort.
FiskaiBergkortet erbjuder ett unikt fiskekort som förenklar vistelsen och fisket i Bergs kommun genom att ge tillgång till många vatten med varierat fiske i strömmar, bäckar, tjärnar och sjöar utan att behöva köpa olika fiskekort för respektive fiskevårdsområde.

Du behöver bara ett fiskekort till över 130 fiskevatten med en yta av 85 000 hektar stora fiskeområde i Bergs kommun. Detta är ett av landets största gränsöverskridande fiskekort med allt från från skogsfiske till fiske kalfjället (statens vatten).
FiskaiBergKortet finns att köpa på www.fiskekort.se och www. ifiske.se

Destination FISKAIBERG- Ute på riktigt tillgänglig för flera?
Vi satsar 2019-22 sex (6) miljoner kronor på
– en heltids anställd fiskeutvecklare
– 16 st tillgängliga fiskevatten för personer med rörelsesvårigheter.
– utbildning av 20 st fiskeguider/värdar, värdskap och tillsyn
– paketerade fiskeresor
– marknadsföring, digitala medier och TV produktion
– skyltning av stigar, leder, sjöar, tjärnar och vattendrag
– tillverkning av vindskydd, dass, bord och informationstavlor

Mer information hittar du på www.fiskaiberg.se
TV programmen med Johan Broman hittar du på Fiskedestination.se och YouTube/fiskaiberg

Kontakta oss

Scroll to Top