COOKIE POLICY

På våra webbplatser använder vi cookies (kakor) och andra jämförbara tekniker. De cookies som vi använder, samlar in uppgifter om din användning av webbplatserna och lagrar uppgifterna i din enhet. Vi gör detta för att säkerställa att våra webbplatser fungerar på ett tillfredsställande sätt och är lätta att använda, för att förbättra din användarupplevelse och föra att kunna ge dig relevanta erbjudanden.

Ditt samtycke behövs

Du väljer själv om du vill godkänna cookies på din enhet eller inte. Ditt samtycke krävs för användning av alla cookies, dock inte för cookies som är nödvändiga för att möjliggöra den tjänst som du som användare själv har begärt. Du ger ditt samtycke genom att fortsätta att använda våra webbplatser. Om du inte godkänner vår användning av cookies, eller om du tidigare godkänt vår användning och har ändrat dig, kan du när som helst ändra dina cookiesinställningar. 

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas i din webbläsare. Vissa typer av cookies är nödvändiga för att säkerställa att våra webbplatser fungerar på ett fullgott sätt och är lätta att använda. Andra typer av cookies används för att hämta information om vad du gör när du besöker våra webbplatser

Inledning

 • Easyfairs International SA/NV är moderbolaget i en företagsgrupp som är verksam inom liveevent och mötes- och mässarrangemang.
 • Easyfairs International SA/NV och dess närstående dotterbolag tar skyddet av sina kunders (utställare, funktionärer, besökare, organisatörer, läsare, annonsörer, medlemmar, partners, eventuella kunder osv.) personuppgifter på stort allvar. Därför lagras våra kunders personuppgifter på ett säkert sätt och de hanteras med största omsorg. Det gäller även personuppgifter om våra leverantörer, andra intressenter och alla andra parter som vi har kontakt med.
 • Easyfairs International SA/NV och dess närstående enheter behandlar era personuppgifter med respekt för er rätt till integritet och behandlar endast personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, däribland den allmänna dataskyddsförordningen (förordning 2016/679, ”GDPR”), direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (”e-integritetsdirektivet”) och gällande nationella dataskyddslagar.
 • I denna integritetspolicy (”Policyn”) förklaras (i) vilka cookies (kakor) som placeras på din enhet och hur länge de finns kvar, (ii) hur du kan ta bort cookies från din enhet och (iii) vilka rättigheter du har när det gäller sådana cookies.
 • Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
 • Dina personuppgifter behandlas av följande gemensamt personuppgiftsansvariga:
 • Easyfairs Nordic AB, med adress Åby Arenaväg 10, 431 62 Mölndal, Sverige
 • Easyfairs Group SA, med adress Rue Saint-Lambert 135, 1200 WoluweSaint-Lambert, Belgien.

(Tillsammans kallade ”Easyfairs”, ”vi” och ”oss”.)

 • Om du har frågor om denna cookiepolicy eller vill utnyttja dina rättigheter som nämns i stycke 10 i vår integritetspolicy, kontakta gärna vår lokala personuppgiftsansvariga Jenny Flogård, antingen via post på adressen address Easyfairs AB, Åby Arenaväg 8A, 431 62 Mölndal eller epostaddress PrivacySE@easyfairs.com på det sätt som beskrivs i stycke 10 i vår integritetspolicy.
 • Du kan också kontakta koncernens dataskyddsombud på följande e-postadress: dpo@easyfairs.com.
 • VILKET syfte och vilken rättslig grund har databehandlingen?
 • Funktionella cookies, helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera
 • Vi behandlar funktionella cookies för att uppfylla våra berättigade intressen (artikel 6 punkt 1. f) i GDPR), i synnerhet i följande syften:

(a) mäta och optimera vår webbplats prestanda,

(b) erbjuda ett högpresterande och anpassat gränssnitt för besökarna på våra digitala plattformar,

(c) använda dina personuppgifter inom aggregerade eller anonymiserade modeller för att utföra marknadsanalyser, ekonomisk förvaltning, marknadsföring, rapportering, stordataanalyser eller andra typer av analyser.

I de fall som nämns ovan eftersträvar vi alltid en rättmätig balans mellan behovet av att behandla dina personuppgifter och att skydda dina fri- och rättigheter, samtidigt som vi respekterar din integritet.

 • Icke-funktionella cookies
 • Vi behandlar icke-funktionella cookies med ditt samtycke (artikel 6 punkt 1. a) i GDPR), i synnerhet i följande syften:

(a) utvärdera och optimera våra onlinetjänsters kvalitet och våra digitala plattformars användarvänlighet för att ge dig bästa möjliga upplevelse,

(b) inrätta marknadsföringsprofiler eller segment för kunder eller potentiella kunder, t.ex. riktad marknadsföring.

 • DINA RÄTTIGHETER I FÖRHÅLLANDE TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Som registrerad kan du utöva följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter.

För att göra dem gällande, kontakta vår lokala personuppgiftsansvariga, antingen via post eller e-post till adresserna som anges i stycke 2.2. Bifoga då en kopia av ditt id-kort, pass eller annan giltig id-handling och specificera vad din begäran gäller.

 • Rätt till tillgång. Inom ramen för vad gällande lagar och förordningar tillåter kan du begära att få information om huruvida vi behandlar dina personuppgifter och, i förekommande fall, få tillgång till dem.
 • Rätt till rättelse. Du kan begära att vi utan kostnad rättar felaktiga och/eller kompletterar ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt att återkalla samtycke. Inom ramen för vad gällande lagar och förordningar tillåter kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke avseende cookies. Ett sådant återkallande påverkar inte lagligheten i behandlingen som ägt rum på grundval av ditt tidigare samtycke. Lägg märke till att om du återkallar ditt samtycke kanske du inte kan dra fördel av vissa tjänstefunktioner för vilka behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig.
 • Rätt till radering. Du kan begära att vi radera dina personuppgifter. Det kommer vi då att göra, såvida det inte finns juridiska skäl att inte göra det. Det kan t.ex. föreligga ett tyngre vägande, berättigat skäl för oss att behålla dina personuppgifter. Det kan vara fallet om det finns rättsliga förpliktelser som vi måste efterleva eller om det är nödvändigt för oss att behålla dem för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser.
 • Rätt att lämna in ett klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten. Du har rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt.
 • Länkade webbplatser

Vi ansvarar inte för integritetspolicyer och metoder som tillämpas på andra webbplatser, även om du fick åtkomst till den tredje partens webbplats via länkar på vår webbplats. Vi rekommenderar att du kontrollerar vilken policy som gäller för varje webbplats du besöker och kontaktar en sådan webbplats ägare eller operatör om det är något du undrar eller bekymrar dig över.

 • Ändringar i vår policy

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller modifiera denna Policy utan att meddela dig och ifall vi gör det kommer vi att informera om ändringarna på den här sidan. Det är ditt ansvar att kontrollera policyn varje gång du lämnar information till oss eller gör en beställning.

Scroll to Top