Älvräddarnas Samorganisation

Älvräddarnas Riksorganisation

About us

Älvräddarnas Riksorganisation arbetar för att skydda och bevara Sveriges strömmande vatten och dess ekosystem. Sedan vi grundades 1974 har vi varit en stark röst för miljön, särskilt i frågor som rör vattenkraftens påverkan på våra vattendrag. Vi kämpar för att befintlig vattenkraft ska miljöanpassas genom åtgärder som fiskvägar, fingaller, omlöp, ålyngelledare och minimitappning. Vi står också emot all ny utbyggnad av vattenkraft och förespråkar utrivning av onödiga vattenkraftverk som producerar lite el men skadar viktiga vattendrag.

Vår vision är att restaurerade och befriade strömmande vatten kan bli en grundplåt för glesbygdens försörjning genom hållbar sportfisketurism, ekoturism, forspaddling och forsränning m.m.

Älvräddarna informerar politiker, myndigheter och allmänheten om vattenkraftens påverkan. Vi deltar i domstolsförhandlingar, kontrollerar befintliga vattenkraftstillstånd, tillsynsanmäler och polisanmäler vid behov, och agerar som rådgivare åt fiskevårdsföreningar. Vi utför även utredningar och kontrollerar elbolagens marknadsföring.

Vi har uppnått flera betydande segrar, inklusive skyddet av Vindelälven, Kalixälven, Piteälven och Torne Älv med nationalälvsstatus. Vi har även bidragit till att skydda många andra älvar och älvsträckor genom Miljöbalken.

Detta kan du göra för att stötta Älvräddarna – ditt bidrag har mycket stor betydelse!

1. Bli medlem: Genom att registrera sig som medlem bidrar man direkt till Älvräddarnas arbete och får möjlighet att delta i organisationens aktiviteter och beslutsprocesser.

2. Donera: Enskilda donationer, oavsett storlek, gör en stor skillnad. Engångssumma eller regelbundna bidrag.

3. Engagera dig som frivillig: din tid, färdigheter, värva medlemmar/donatorer.

4. Köp våra produkter: de sprider medvetenhet om organisationen, vårt mål, och bidrar ekonomiskt.

5. Delta i evenemang

6. Sprid budskapet: Dela information om Älvräddarnas arbete på sociala medier och i ditt nätverk för att skydda våra vattendrag.

7. Utbilda dig och andra: om vattenkraftens påverkan och hur man kan arbeta för hållbara lösningar.

8. Påverka politiker och beslutsfattare till åtgärder som skyddar våra vattendrag.

News

Jobs

Contact information

Contact us

Scroll to Top