Fiskflyg

Inom Fiskflygs närområden finns Sveriges erkänt bästa fiske efter storvuxen harr, röding, öring och gädda. Vi flyger fiskare ut till fjällens ofta svåråtkomliga fiskevatten där vi har erfarenheten och lokalkännedomen!

Kontakta oss

Scroll to Top