Fiskflyg
Fiskflyg

Fiskflyg

About us

Från våra baser i Ritsem, Stora Sjöfallet, Kvikkjokk och Tjärnberg finns Sveriges erkänt bästa fiske efter storvuxen harr, röding, öring och gädda. Området är stort och vidsträckt vilket betyder att inga fiskevatten behöver bli överexploaterade.

Vi flyger fiskare ut till fjällens ofta svåråtkomliga fiskevatten där vi har erfarenheten och lokalkännedomen!

Kontakta oss på booking@fiskflyg.se eller ring 0973-400 32

Products

News

Jobs

Contact information

Contact us

Scroll to Top